Ауылшаруашылық экономикасын дамытудағы инфрақұрылымының рөлі

Авторлар: 
Ниязбекова Р. К.
Қалманова Н.М.
Журнал | газета: 
Наука и образование Южного Казахстана
Басылып шыққан жылы: 
2010
Кілттік сөз: 
ауыл шаруашылық экономика
аграрлық кешен
ауылшаруашылық өнімдері
инфрақұрылым