Болашақ маманның кәсіби тіл мәдениетін қалыптастырудың негізгі белгілері

Авторлар: 
Амирбекова А. Е.
Журнал | газета: 
Оңтүстік Қазақстан ғылымы мен білімі
Басылып шыққан жылы: 
2009
Кілттік сөз: 
тіл білімі
тіл мәдениеті