Ақпараттық қоғамды қалыптастырудағы Қазақстан кітапханаларының рөлі мен орны

Авторлар: 
Мұсаева С. Т.
Сихимбаев И.Б.
Исенгалиева А.Г.
Журнал | газета: 
Наука и образование Южного Казахстана
Басылып шыққан жылы: 
2009
Кілттік сөз: 
қазақстан кітапханалары
кітапхананың технологиясы
ақпараттық технология