Жетістіктер және жүлделер

2017ж. сәуір айында 6М070900 – "Металлургия" білім беру бағдарламасы білім сапасын қамтамасыз ету бойынша тәуелсіз Қазақстандық агенттікте мамандандырылған аккредиттеу стандарттарының өлшемдеріне сәйкестігіне аккредиттеуден өтті.

2017 жылы 5В070900-"Металлургия" кафедрасының білім беру бағдарламасы Қазақстан ЖОО арасында ОП ұлттық рейтингісінде 2-орын алды.

Білім беру сапасын қамтамасыз ету бойынша тәуелсіз қазақстандық агенттік (БСҚА) жүргізетін 2017-2018 оқу жылының білім беру бағдарламаларының ұлттық рейтингісінің нәтижелері бойынша 5В070900-Металлургия мамандығы.М. Әуезов 2-орын (бакалавриат), ал 6М070900-Металлургия мамандығы 3-орын (магистратура) алды.

Аккредитация және рейтингтің тәуелсіз агенттігі (НААР) өткізетін білім беру бағдарламалары бойынша "ҚР ЖОО-ның сұранысының ұлттық рейтингі-2018" нәтижелері бойынша, М. Әуезов ОҚМУ-нің 5В070900 - Металлургия мамандығы, 4-орын (бакалавриат), ал 6М070900-Металлургия мамандығы 2-орын (магистратура) ие болды.

2017  ЖЫЛЫ МАМАНДАРДЫ ДАЯРЛАУ БАҒЫТЫ ЖӘНЕ ДЕҢГЕЙІ БОЙЫНША ҚР ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНЫҢ АРАСЫНДАҒЫ ТӘУЕЛСІЗ РЕЙТИНГ

М.Әуезов атындағы ОҚМУ «Металлургия» мамандығы білім берудің барлық деңгейі бойынша 2017 жылғы АРТА (НААР) көрсеткішінде мамандарды дайындаудың бағыты және деңгейі бойынша ҚР ЖОО арасындағы рейтингті зерттеуде жоғары нәтижеге ие болды:

Бакалавриат: 5В079000 – Металлургия, 2 - орын;

Магистратура: 6М079000 – Металлургия, 2 - орын;