PhD докторантура, магистратура

Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі

«Биотехнология» кафедрасы докторантура білім беру бағдарламасы бойынша  6D070100 – «Биотехнология» мамандығы аккредитациядан өтті. Мамандандырылған аккредитация мерзімі 01.04.2019-29.03.2024. Кафедра ұжымын құттықтаймыз және творчестволық табыстар тілейміз!