PhD докторантура, магистратура

Магистратура

2014-2015 оқу жылында «Металлургия»  кафедрасына (27.06.2014жылдан бастап №006 қосымша) 6М070900- «Металлургия» мамандығы бойынша магистрлерді дайындауда ҚР ҒБМ 14.11.2012 жылдан бастап  № 12019073 лицензия берілді.

Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде 6М070900- «Металлургия» мамандығы бойынша 1, 1,5 және 2 жылдық оқу мерзімінде магистрлерді дайындау жүзеге асырылуда.

2017-2018 оқу жылында 6М070900 - Металлургия кафедрасының магистратурасына ғылыми және педагогикалық бағытта гранттық негізге 3 магистрант түсті. Олар: Аярбек Ж., Сәрсенбеков Е. және  Сәрсенбек М.  . МХТ-17-6нр тобында және 2 магистрант  Ордабек Н., Ажаев А.


Металургия