PhD докторантура, магистратура

«Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасында жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды дайындау келесі мамандықтар бойынша жүргізіледі: 6D072000 (PhD) және 6M072000 (магистратура) - «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы».

2017-2018 оқу жылында ИИДМБ-2 аясында 6М072000 - Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы мамандығы бойынша «Бейорганикалық қышқылдар мен тұздардың инновациялық технологиялары» оқу бағдарламасы бойынша  67 магистрант магистрлік жобаларын сәтті қорғап шықты.

2017-2018 оқу жылында үш тыңдаушы - Азимовмов А.М., Абдуразова П.А., Шалатаев С.Ш. докторлық диссертациясын табысты қорғап, PhD доктор дипломын алды.

Докторант Арыстанова С.Д. 2018 жылдың қыркүйегінде докторлық диссертациясын табысты қорғады.

2018-2019 оқу жылында білім алушылар контингенті: 22 докторант, оның ішінде: 1 курс 12 докторант және 1 курс ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша 10 магистрант. Бұдан басқа, Индустриалды-инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасы бойынша (ИИДМБ-2) профильді бағытта 2 курста 73магистрант оқиды.

2013 жылы 6М072000 - «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» білім беру бағдарламасы германиялық ASIIN аккредиттеу агенттігінен халықаралық аккредитациядан өтті.

2014 жылы 6D072000 - «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» білім беру бағдарламасы Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз Қазақстандық агенттігінен аккредитациядан өтті.

2018-2019 оқу жылында осы білім беру бағдарламаларын қайта аккредитациялауға дайындық жүріп жатыр.

Білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмысы аясында (ДҒЗЖ, МҒЖЗ) магистранттар мен докторанттарды бейіндік мамандықтар бойынша шетелдік ғылыми іс-тәжірибеден өткізу қарастырылған. Шетелдік серіктес университеттер болып табылады:

-Мюнхен  техникалық университеті (Германия)

-Беларусия мемлекеттік технологиялық университет (Минск қ.)

-Д.И. Менделеев атындағы Ресей химия-технологиялық университеті (Мәскеу қ.)

-Санкт-Петербург мемлекеттік технологиялық универстеті (Санкт-Петербург қ.) және т.б.

2017-2018 оқу жылында 3 кур докторанты Арыстанова Салтанат  шетелдік ғылыми тағылымдамадан Санкт-Петербург мемлекеттік технологиялық университетінде өтті (Санкт-Петербург қаласы).

Докторанттардың ғылыми кеңесшілері шетелдік ғалымдар:

- д.т.н., профессор Санкт-Петербургского государственного технологического университета Лавров Б.А. (г. Санкт-Петербург, РФ),

- д.т.н., профессор РХТУ им. Д. Менделеева Петропавловский И.А. (Москва, РФ),

- д.т.н., профессор Беларусского государственного технологического университета  Дормешкин О.Б. (г.Минск, Беларусь),

- профессор Университета Кардифф Прокопович П. (Великобритания),

- д.т.н., профессор Белгородского государственного университета им. В.Г. Шухова Борисов И.Н. (РФ),  

- д.х.н., профессор,  директор НИИ Химической технологии Джалилов А.Т. (г. Ташкент, РУз),

- д.х.н., профессор, директор Института Общей и неорганической Химии АН РУз Закиров Б.С. (г. Ташкент, РУз),

- д.т.н., профессор Санкт-Петербургского государственного технологического университета Дмитревский Б.А. (г.Санкт-Петербург, РФ).

2015 және 2016 жж. ИИДМБ бойынша оқитын магистранттарды профилді дайындауды мемлекеттік қаржыландыру есебінен шикізат пен дайын өнімге химиялық, физико-химиялық, динсиметриялық және гранулометриялық талдауына жабдықтар мен құралдар сатып алынды, 118B, 126AB және 331А арнайы зертханаларында орналасқан . Мұнда магистранттар күзгі-көктемгі семестр пәндері бойынша зертханалық жұмыстарды жүргізеді, сондай-ақ әзірленген әдістемелік нұсқауларды қолдана отырып, тәжірибелік-зерттеу жұмыстарын жүргізеді.

2017-2018 оқу жылында екі зертхананы аккредитациялау үшін дайындық жүргізілді - Поликомпонентті минералды тыңайтқыштар синтезі (331А) және Бейорганикалық қышқылдар мен тұздардың технологиясы (126AB). Бұл зертханаларға СЭС-тің оң қорытындысы алынды; құралдарды тексеру жүргізілді; білікті қызметкерлер; аккредиттеу туралы өтініш берілді; келісімшарттар жасалды және өнімдердің зертханалық сынақтары өткізілді; нормативтік құжаттар алынды.

2018 жылдың 5-8 ақпанында «НЦА» ЖШС (Алматы қ.) Погорелова Н.А Сараптамалық-аудиторының басшылығымен ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 стандартына сәйкестігіне зертханаларды бастапқы аккредиттеу жүргізілді.

2018 жылғы 19 сәуір НЦА оң қорытындысын растады және М.Әуезов атындағы ОҚМУ-нің  ХПИиСМ сынақ орталығы құрамындағы екі зертхананы аккредиттеу туралы куәлікті алды.