Оқу-әдістемелік жұмыстар

Кафедрада оқу процесінің белсенділігін арттыру мақсатында белгілі әдістермен қатар, инновациялық оқыту әдістері қолданылады, олар бірін-бірі толықтырып отырады. Оқу процесінде интерактивті және диалогты түрдегі оқыту әдістері, электронды оқулықтар, бейнефильмдер, виртуальды зертханалық жұмыстар кеңінен қолданылады.

Әр оқытушы студенттерге іс жүзінде кездесетін жағдайяттарды көрсетіп талдау жасауға тырысады (практикалық, зертханалық және семинар немесе СӨЖ/СОӨЖ түрінде). Проблеманы талдау және талқылау студенттер мен оқытушының қатысуымен жүзеге асырылады.

Электрондық оқулықтар мен виртуальды зертханалық жұмыстардың жасалуы

Білім беру сапасын жақсарту мақсатында кафедраның  профессорлық-оқытушылық құрамы төмендегі виртуальдық зертханалық жұмыстар мен электрондық оқулықтар құрастырды:

1. Джолдасова Ш.А., Бекжигитова К.А. «Бейорганикалық химия». Практикалық сабақтарға арналған  электрондық оқу құралы.  М.Әуезов атындағы  ОҚМУ, 2015. 6,14 МБ.

2. Назарбекова С.П., Ауешов А.П., Бейсбекова Р.Д., Бекжигитова К.А.,Токтибаева К.Р., Саденова А.А. «Судың уақытша кермектілігін анықтау» . Виртуальдық зертханалық жұмыс. - М.Әуезов атындағы  ОҚМУ, 2016. 6,54 МБ.

3. Dzhakipbekova N.O., Bekzhigitova K.A., Kydyralieva A.SH.,Tasbaltaeva A.B. The conspects of lectures in Physical and Colloid chemistry» for students of the specialties 5В072100-«Chemical technology of organic substances», 5В072000-«Chemical technology of organic substances», 5B060600- «Chemistry». Электрондық кітап. - М.Әуезов атындағы  ОҚМУ, 2017. 53,7 МБ.

4. Dzhakipbekova N.O., BekzhigitovaK.A., Kydyralieva A.SH. In laboratory work of Physical and Colloid chemistry» for students of the specialties 5В072100-«Chemical technology of organic substances», 5В072000-«Chemical technology of organic substances», 5B060600- «Chemistry». Электрондық кітап. - М.Әуезов атындағы  ОҚМУ, 2017. 66,2 МБ.

5. Dzhakipbekova N.O., Bekzhigitova K.A., Kydyralieva A.SH.,Tasbaltaeva A.B. Siw in Physical and Colloid chemistry» for students of the specialties 5В072100-«Chemical technology of organic substances», 5В072000-«Chemical technology of organic substances», 5B060600- «Chemistry». Электрондық кітап. - М.Әуезов атындағы  ОҚМУ, 2017. 56,7 МБ.

Оқу бағдарламаларын оқу-әдістемелік әдебиеттермен қамтамасыз ету мақсатында 2016/2017 оқу жылында  жоспарланған ОӘӘ баспадан шығару 100% орындалды.