Оқу-әдістемелік жұмыстар

 Кафедраның ғылыми және ғылыми-әдістемелік қызметі

«Экология» кафедрасында оқу процессі барлық қажетті  оқу-әдістемелік және ақпарат көздерімен қамсыздандырылған: оқулықтар,  оқу құралдары,  әдістемелік  нұсқаулар,  электронды оқулықтар, кейстер,   виртуалды зертхана жұмыстары және бейнедәрістер.

            Білім алушылардың білі алуға деген қызығушылығын туғызу үшін, оқыту түрлерінің түрлі инновациялық әдістер мен технологияларын  жалпыландыру және  енгізуді қарастыратын   оқытушының ізденіс жұмыстары (эвристикалық) іске асады.  Берілген әдістердің мақсаты  білім алушының жеке тұлға жетістіктерінің қасиеттерін жетілдіру болып табылады, бұл қасиеттер  олардың  құзіреттілік деңгейімен және  оқу бітіргенге дейін жоспарланған  нәтижелерге  қол жеткізуге  септігін тигізеді.

Кафедраның оқытушы-профессор құрамымен соңғы 3 жыл аралығында келесі  оқу-әдістемелік жұмыстар орындалды:

                       Кейстер

 •  «Экология және тұрақты даму» пәні бойынша кейс, Авторлары: Байбатырова Б.У., Ауелова Ж.
 • «Менеджмент және маркетингтегі экологиялық құқық негіздері» пәні бойынша кейс , Авторы: Ашитова Н.Ж.
 • «Биогеохимия және экотоксикология» пәні бойынша кейс,  Авторы: Утебаев А.А.
 • «Organization of environmental audit»пәнінен кейс,  Авторы: Шингисбаева Ж.А.

Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде бейнедәрістер:

 •  «Экология және тұрақты даму» пәні бойынша, Шыңғысбаева Ж.А., Ашитова Н.Ж қазақ және орыс тілдерінде;
 •  «Экологическое образование и мировозрение» пәні бойынша , Туребекова Г.З ағылшын тілінде.
 • «Экология және тұрақты даму» пәні бойынша, Авторы: Ашитова Н.Ж.
 • «Структура вещества», Авторлары: Туребекова Г.З., Бацанов А.С.«Экологиядағы өлшеу құралдары мен заманауи әдістері» пәні  бойынша дәріс сабақтарда;
 •  «Антиоксиданты: исследование традиционными методами-ORAC, DPPH, TEAC» Туребекова Г.З., Мезиани С. Қолданылатын пән: «Экологиялық стандарттар, сертификаттар, лицензия» пәнінен дәріс сабақтарда;
 • «Европейский институт антиоксидантов: исследование, экспертиза антиоксидантов растительного происхождения» Туребекова Г.З., Мезиани С. Қолданылатын пән: «Экологиялық стандарттар, сертификаттар, лицензия»
 • «Әуе бассейнін қорғау» пәні бойынша, Авторы: Ашитова Н.Ж.
 • «Биосфераның пайда болуы және эволюциясы» пәні бойынша, Авторы: Ашитова Н.Ж.
 • «Өндірістік экология» пәні бойынша, Авторы: Исаева Р.А.
 • «Происхождение и эволюция биосферы» пәні бойынша, Авторы: Ашитова Н.Ж.
 • «Әуе бассейнін қорғау» пәні бойынша, Авторы: Абдуова А.А.
 • «Экологиялық қортану » пәні бойынша, Авторы: Утебаев А.А.
 • «Environmental resource management» пәні бойынша, Авторы: Таубаева А.С.
 • «Protection and rational use of water resources» пәні бойынша, Авторы: Досбаева А.М.
 • «Экология және тұрақты даму» пәні бойынша, Авторы: Адырбекова Г.Т.

      Виртуалды зертхана жұмыстары:

 • «Топырақтану» пәні бойынша «Топырақ құрамындағы аммонилі азотты анықтауға арналған Сереньев Қондырғысы».  Авторлары: Шакиров Б.С., Умбетов У., Югай М.Б.
 • «Ақаба суларды тазалау технологиясы» пәні бойынша «Ақаба суларды тазалаудың технологиялық сызбасы». Авторлары: Шакиров Б.С., Калдыбаев А.
 • «Ақаба суларды тазалау технологиясы» пәні бойынша «Қалқыма толтырмасы бар сүзгіде  суды түссіздендіру құралы». Авторлары: Шакиров Б.С., Навесов Ш.А.
 • «Установка для удельного сопротивления осадка и сопротивления фильтрующей перегородки» ». Авторлары: Шакиров Б.С., Навесов Ш.А.

Электронды оқу құралдары:

 • «Экология және тұрақты даму»,   Авторлары: Сихынбаев А.Е., Шыңғысбаева Ж.А., Исаева Р.А., Сатаева Л.М.
 • «Экология және табиғи ресустар»,  Авторлары: Шакиров Б.С., Исаева Р.А., Шыңғысбаева Ж.А., Сихынбаева Ж.С.
 • «Экология және табиғи ресурстар». Авторлары: Шакиров Б.С., Исаева Р.А., Шыңғысбаева Ж.А., Сихынбаева Ж.С.
 • «Қоршаған орта ресурстарын тиімді пайдалану». Авторлары: Шакиров Б.С., Исаева Р.А., Шыңғысбаева Ж.А., Сихынбаева Ж.С., Төребекова Г.З.
 • «Табиғат ресурстарын тиімді пайдалану». Авторы: Шакиров Б.С., Исаева Р.А., Шыңғысбаева Ж.А., Сихынбаева Ж.С., Төребекова Г.З.
 • «Комплексное использование отходов пищевой промышленности». Авторлары: Шакиров Б.С., Сапарбекова А.А., Дьяконова Е.Т., Халимова Т.А.
 • «Өндірістік Экология». Исаева Р.А.
 • «The science about environment». Авторлары: Сихынбаева Ж.С., Шыңғысбаева Ж.А., Жолдасбекова Н.Ш., Маханова А., Туребекова Г.З.
 • «Жаратылыстанудағы экологиялық аспектілер». Авторлары: Сихынбаева Ж.С., Жолдасбекова К.А.
 • « Әлеуметтік экология және тұрақты даму». Авторлары: Сихынбаева Ж.С.
 • «Топырақтану». Авторлары: Сихынбаева Ж.С., Ибраев Т.Н., Тілеуова С.Т.
 • «Қорларды қорғау, азқалдықты және қалдықсыз технологиялар» Авторы: Утебаев А.А.
 •  «Геоэкология» Авторлары: Дайрабаева А.Ж. Сатаева Л.М.
 • «Происхождение и эволюция биосферы» Авторы:  Абдуова А.А.
 • «Мамандыққа кіріспе» Авторы:  Исабекова Н.
 • «Табиғатты пайдалану экономикасы» Авторы:  Шингисбаева Ж.А.

 Компьютерлі бағдарламалар:

 •  «Экотранс» компьютерлі бағдарлама (автотранспорт тастамаларын есептеу). Авторлары: Бахов Ж.К., Пчелка А., Кокишев Н.
 •  «Расчет эксергии» бағдарламалық кешен (өндірістік қалдықтардың энергетикалық бағалануы). Авторлары: Бахов Ж.К., Балабекова М.О., Орымбетова Э.М.