Оқу-әдістемелік жұмыстар

ОӘӘ басылымының жылдық жоспарына сәйкес оқытушылар:  2 оқулық, 3 оқу құралы, 3 дәрістер жинағы, 19 әдістемелік нұсқаулық, 8 кейс жинағы,  2 электронды оқулық  дайындалды және жарияланды. Соның ішінде жоспардан тыс орындалды:   1 оқу құралы, 1 монография. Оқу-әдістемелік әдебиеттерді басып шығарудың жылдық жоспары орындалды.

Бұдан басқа, 2017-2018 оқу жылында (қазан және мамыр) РУМС отырысында БЗХТ бөлімінде 1 оқулық және 8 оқу құралы қаралып, мақұлданды.

Басылымның жоспарына сәйкес 2 электрондық оқулық дайындалды, сондай-ақ жоспары бойынша 7 электрондық оқулық шығарылды, олар үшін авторлық құқықты тіркеу туралы куәлік алынды.

Профессор Жанмулдаева Ж.К. Алматы қ. «Эпиграф» ЖШС-мен бірлесіп әзірленген «Химиялық технологияның теориялық негіздер»  мультимедиялық электрондық оқулық жазды.

2017-2018 оқу жылында БЗХТ бойынша РОӘС бекіткен, баспадан шыққан оқу-әдістемелік әдебиеттердің тізім.

Авторлардың

А.Ж.Т.

оқу-әдістемелік әдебиеттің аталуы  (ОӘӘ)

ОӘӘ түрі

ОӘӘ көлемі, б.т..

1

Ескендирова М.М., Қадірбаева А.А.

Chemical Production design. – Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова. 2017 г. – 170 с

оқулық

10,625

2

Тлеуова А.Б., Сатаев М.С., Кошкарбаева Ш.Т., Абдуразова П.А.

Сorrosion and protection of metals.. Учебное пособие. – Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова. 2017-212с

Оқу құралы

13,25

3

Кабылбекова Б.Н., Джаксылыкова Р.Б., Анарбаев А.А.

Бейорганикалық материалдардың коррозиясы. Оқу құралы. – Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2018.- 116 б

Оқу құралы

7,25

4

Кенжибаева Г.С.

Экологические проблемы химических производств. Учебное пособие. – Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова -2018 ж. – 168 б

Оқу құралы

10,5

5

Сатаев М.С., Кошкарбаева Ш.Т., Аманбаева Қ.Б.

«Химические источники тока».  Учебное пособие. Шымкент: ЮКГУ им.М.Ауэзова,, 2018.- 168 с.

Оқу құралы

10,5

6

Джанмулдаева Ж.К.

Азотные удобрения. Учебное пособие. Шымкент: ЮКГУ им.М.Ауэзова, 2018. -148 с. 

Оқу құралы

9,25

7

Сейтмагзимова Г.М., Джанмулдаева Ж.К.

The Technology of Mineral Acids. Учебное пособие. Шымкент: ЮКГУ им.М.Ауэзова, 2018. -84 с

Оқу құралы

5,25

8

Сейтмагзимова Г.М., Джанмулдаева Ж.К.

For laboratory works on the discipline «General chemical  Technology». Учебное пособие. Шымкент: ЮКГУ им.М.Ауэзова, 2018. - 120 с. 

Оқу құралы

7,5

10.05.2018 жылы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі РОӘС мәжілісі аясында өткізілген 5В072000, 6М072000 - БЗХТ мамандықтары бойынша дипломдық жұмыстар мен магистрлік жобалар байқауының қорытындысы бойынша БЗХТ кафедрасының студенттері келесі жүлделі орындар алды.

10.05.2018 жылы ҚР және БМі РОӘС мәжілісі аясында өткізілген  6М072000 - БЗХТ мамандықтары бойынша магистрлік жобалар байқауының қорытындысы бойынша БЗХТ кафедрасының магистранттары келесі жүлделі орындар алды.

1 орын - Магистрант: Кемаладдин Ғ.М. Тақырып атауы: ЭФҚ өндірісінде каратау фосфориттерінің күкірт қышқылының ыдырауын модернизациялау бойынша технологиялық жоба.
Жетекшісі: Джанмуддаева Ж.К. - т.ғ.д., профессор, М.Әуезов атындағы ОҚМУ.

2 орын – магистрант: Жанбосынова Ж.С. Тақырып атауы: Аммоний тұзды көмірқышқылдандырудың технологиялық режимін оңтайландыру (Optimization of the technological mode of ammoniated salt brine carbonization).
Жетекшісі: Сейтмагзимова Г.М. - м.ғ.д., профессор, М.Әуезов атындағы ОҚМУ

3 орын - Магистрант: Жапаров Н.Р. Тақырып атауы:: Аморфты қызыл фосфор алудың жоғары температурада және қысым кезінде технологиясын жасау.
Жетекшісі: Тлеуов А.С. - техника ғылымдарының докторы, профессор, М.Әуезов атындағы ОҚМУ.

3 орын - магистр: Насирова С.Х. Тақырып атауы: Карбоаммофоска негізінде мырышқұрамдас тыңайтқыштар технологиясын әзірлеу.

Жетекшісі: Қошқарбаева Ш.Т. - м.ғ.к., доцент, М.Әуезов атындағы ОҚМУ.