Кесслер Гуляим – Швед ауылшаруашылығы университетінің профессоры (Упсала қ.) Химия және экология саласының маманы - бізде қонақта

   Кесслер Гуляим – Швед ауылшаруашылығы университетінің профессоры  (Упсала қ.) Химия және экология саласының маманы. Хирша Индексі 27

26.10-2.11.2019ж аралығында Университетте Экология, Химия және ХТН, Мұнайөңдеу және мұнайхимиясы кафедраларының бакалавр, магистрант және докторанттарына дәріс оқыды.  

Экология, Химия және ХТН, Мұнайөңдеу және мұнайхимиясы және Биотехнология кафедраларының профессор оқытушыларына дөңгелек стол семинар өткізді.