Кафедра тарихы

«Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы 1962 жылы ұйымдастырылған. Бұл кең бейінді инженер-химик-технологтарды дайындаған Қазақстан Республикасындағы бірінші кафедра болды.
            1962 жылдан  1974 жылға дейін кафедраны  - А.С.Сейтмагзимов, 1974-1976 жылдары  - В.К. Бишімбаев, 1980-1985 жылдары. - Г.Я. Попова басқарды. 1985 жылы «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасына «Электротермиялық өндірістер технологиясы» кафедрасы  және 2010 жылы «Электрохимиялық технологиялар» мамандануы қосылды. 1985-1988 жж. біріктірілген «Бейорганикалық заттардың технологиясы» кафедрасының меңгерушісі О.М. Тлеукулов, 1988-1991 жж. - В.М. Шевко, 1991-2005 жж. - С.Молдабеков, 2005-2006 жж. - Б.С.Шәкіров, 2006-2011 жылдары. - У.Б. Бестереков, 2010-2011  жылы - М.К.Жекеев, 2011-2014 жж. - К.Т. Жантасов, 2014-2015 жж. - Е.Н.Кочеров, 2015-2016 оқу жылында - М.Айтуреев, 2016 жылдың қыркүйегінен бастап қазіргі уақытқа дейін - Сейтмагзимова Г.М. болды.

1995 жылдан бастап кафедрада «Жарылғыш заттар мен пиротехникалық құралдардың химиялық технологиясы», 2008 жылы «Нанотехнология» және «Ядро-химиялық технология», ал 2009 жылы «Мембраналық технология» маманданулары  ашылды. Студенттер үш тілде - мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде оқытылады.

Кафедрада атақты ғалымдар жұмыс жасады және де жасап келеді:Ананьев Н.И. - т.ғ.к., доцент; Шолаков А. - т.ғ.к., доцент; Бугенов Е.С. - т.ғ.д., профессор; Гильманова Г.Б. т.ғ.к., доцент; Миркина Л.И. - т.ғ.к., доцент; Айткулов Д.К. - т.ғ.д., профессор; Жантасов К.Т. - т.ғ.д., профессор; Анарбаев А.А. - т.ғ.д., профессор; Оспанов С.С. - т.ғ.к., доцент; Утебаев А.А. - т.ғ.к., доцент;  Тлеуова С.Т. - т.ғ.к., доцент; Сатаев М.С. - т.ғ.д., профессор; Бестереков У.Б. - т.ғ.д., профессор; Тлеуов А.С. - т.ғ.д., профессор; Сейтмагзимова Г.М. - т.ғ.к., профессор, Джанмулдаева Ж.К. - т.ғ.к., профессор, Ескендиров М.З. - т.ғ.д., профессор; Кадырбаева А.А. - т.ғ.к., доцент; Кошкарбаева Ш.Т. - т.ғ.к., ассоциациялық профессор; Каратаева Г.Е. - т.ғ.к., доцент; Барлыбаев М.Р. - т.ғ.к., Болысбек А.А. - т.ғ.к., доцент; кафедраның жоғары білікті оқу-көмекші  қызметкерлері: Травкина Н., Пахомова Т.Б., Кадынцева Т.А., Сарсенбиева Р.К., Пенин П.И., Карпунина Е.И., Васильева С.А., Кушербекова Г.Т.

Кафедрада 05.17.01 - «Бейорганикалық заттардың технологиясы» мамандығы бойынша  аспирантура және докторантура  қызмет етті. Мұнда  Қ.Т. Жантасов, Бажиров Н.С., Бестереков У., Анарбаев А.А., Батькаев И. Протопопов А.В., Айткулов Д.К., Жекеев М.К., Альтеев Т.А., Батькаев Р.И.  д және 50-ден астам докторлық диссертация қорғалды.

1995 жылдан бастап кафедрада магистратура ашылды. Оны  30-дан астам магистрант аяқтап, магистрлік диссертацияларын сәтті қорғап шықты.  2009 жылдан бастап мамандық бойынша докторантура ашылып, қазір  11 докторант дәріс алуда. Докторанттар Мырзахметова Б., Алтыбаев Ж.М., Назарбек У.Б., Налибаев М.И., Азимов А.М., Шалатаев С.С. және Абдуразов П.А. докторлық диссертацияларыын табысты қорғады және Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің мақұлдауын алды. 2015 жылдан бастап кафедра  Қазақстан Республикасының Индустриалды-инновациялық дамытудың мемлекеттік бағдарламасы бойынша  бейіндік магистратура бойынша магистрлер дайындайды. 6М072000 – «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша 125 магистр  дайындалды.

2004 жылдан бастап, кафедра университетте  бірінші болып студенттерді ағылшын тілінде оқытуды басталды. 2016 жылы ҚР БҒМ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру департаментінің шешімі бойынша  ағылшын тілінде «Минералдық және техногендік шикізатты қайта өңдеу»  (Processing of mineral and technogenic raw materials) білім беру бағдарламасы әзірленді және 2017ж. қыркүйек айынан бастап бірінші курс студенттерін  ағылшын тілінде оқыта бастады. Дәрісті  ағылшын тілінде беретін оқытушылар Сейтмагзимова, М.М. Ескендирова, Р.Р. Якубова, М.К. Жекеев, М.З. Ескендиров, Ж.М. Алтыбаев, Г.А. Камбарова, А.Б. Тлеуова, У.Б. Назарбек.

Кафедра жоғары ғылыми әлеуетке ие. Профессор-оқытушылар құрамының 80% -ы ғылым кандидаты мен докторы немесе PhD  ғылыми дәрежесіне ие. Оқытушылар  гранттық қаржыландыруға арналған ғылыми жобалар байқауына белсене қатысады.