ХАБАРЛАНДЫРУ 2

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы 6D072000 – «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Жаникулов Нурғали Нодырұлының «Техногенді шикізаттар мен көмір өңдеу қалдықтарын пайдаланып портландцемент және қабырға керамикасның энерго- және қорүнемдеу технологияларын құру» тақырыбындағы диссертациясын алдын-ала қорғауы туралы ақпаратты хабарлайды.

Қорғау тілі – орысша.

Ғылыми кеңесшілер:

1. Таймасов Бахитжан – техника ғылымдарының докторы, профессор, Шымкент, Қазақстан.

2. Джанмулдаева Жаныл Кемаладиновна – техника ғылымдарының кандидаты профессор, Шымкент, Қазақстан.

3. Борисов Иван Николаевич - техника ғылымдарының докторы, профессор, В.Г. Шухова атындағы Белгород мемлекеттік технологиялық университеті, Белгород, Ресей Федерациясы.

Кеңейтілген семирнар 2020 жылдың 26 маусымда сағат 14.00-де №323А аудиториясында, сондай-ақ, онлайн ZOOM платформасында (номер 2249069240) болады.