Хабарландыру

Қазан айының 15-ші жұлдызында 407 А дәрісханада, сағат 1040-та х.ғ.к., доцент

Ақылов Т.Қ. «Органикалық химия» пәнінен «Қаныққан

көмірсутектердің моногалоген туындылары» тақырыбында ашық дәріс сабағы өтеді.