ХАБАРЛАНДЫРУ

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы 6D072000 – «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Ермеков Саят Рахымбайулының «Сулы – тұзды жүйелердегі құрамдық, күйлік, құрылымдық және физика – химиялық өзгерістер заңдылықтарын анықтау, олардың галургиялық технологиядағы қолданбалық маңыздылығы» тақырыбындағы диссертациясын алдын-ала қорғауы туралы ақпаратты хабарлайды.

Қорғау тілі – қазақша.

Ғылыми кеңесшілер:

1. Бестереков Уйлесбек – техника ғылымдарының докторы, М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті профессоры, Шымкент, Қазақстан.

2. Петропавловский Игорь Александрович - техника ғылымдарының докторы, Д.И. Менделеев атындағы Рессей химия-технологиялық университетінің профессоры, Москва, Ресей Федерациясы.

Кеңейтілген семирнар 2020 жылдың 26 маусымда сағат 14.00-де №323А аудиториясында, сондай-ақ, онлайн ZOOM платформасында (номер 2249069240) өтеді.