Хабарландыру

Химиялық инженерия және биотехнология жоғарымектебі

«Мұнайөңдеужәнемұнайхимиясы» кафедрасы

Хабарландыру!

17.04.2019ж.  214 «Б» аудиториясындасағ. 10-30 даМХТ-18-5нртобындат.ғ.к., профессорСакибаеваС.А., «Элостомерлік  рецептурасын құрастырудың ғылыми негіздері» пәнінен  «Май фракцияларыннан алкилді тазарту. Күкірт қышқылымен тазалау»  тақырыбындаашықсабағынөткізеді

 

Химиялық инженерия және биотехнология жоғарымектебі

«Мұнайөңдеужәнемұнайхимиясы» кафедрасы

Хабарландыру!

11.03.2019 ж.  216 «Б» аудиториясындасағ. 08-30 даХТ-17-6р тобындат.ғ.к., доцентТанашевС.Т«Көмірсутек шикізаттарын өңдеу технологиясы »пәнінен  «Каталитикалық крекинг процесініңтехнологиясы, катализаторлар, химизм және механизм негіздері, негізгіфакторлар. Каталитикалықкрекингтіңөнеркәсіптікпроцестері» тақырыбындаашықсабағынөткізеді.

Химиялық инженерия және биотехнология жоғары мектебі

«Мұнай өңдеу және мұнайхимиясы» кафедрасы

 

Хабарландыру!

27.11.2018 ж.  418 ,414 «Б» аудиториясындасағ. 0935 -1025  ДХТ-18-3р тобындат.ғ.д., профессор Бейсенбаев О.К., «Көмірсутектерді кешенді өңдеу»пәнінен  «Май фракцияларыннан алкилді тазарту. Күкірт қышқылымен тазалау» тақырыбындаашықсабағынөткізеді.

 

Хабарландыру!

01.11.2018 ж.  418 «Б» аудиториясындасағ. 1145 -1235   ДХТ-18-3р тобында х.ғ.д., профессор Калдыгозов Е.К.   «Заманауи  гидрокаталитикалық  процестер» пәнінен  «Бензин фракциясының каталитикалық риформингі»  тақырыбында ашық сабағын өткізеді.

«Мұнай өңдеу және мұнайхимиясы» кафедрасы

 

Хабарландыру!

 

        Сіздерді  «Органикалық заттардың химиялық технологиясы» және «Мұнайхимиясы» мамандықтары  бойынша бакалаврлар, магистрлер мен PhD  докторларын  дайындайтын «Мұнай өңдеу және мұнайхимиясы»  кафедрасының «Ашық есік күніне» шақырамыз.

Іс-шараның өткізу мерзімі мен уақыты: 28 қараша 2017ж. сағ. 1030

Өткізу орны: М.Әуезов атындағы ОҚМУ бас ғимаратының акт залы,

Тауке хан даңғылы, 5

 

«Мұнай өңдеу және мұнайхимиясы» кафедрасы

27.11.2017ж

Аудитория  214Б

 

«Тауарлы мұнайөнімдері мен сапаны бақылау» пәні бойынша «Мұнай пластификаторлары, оларды каучук өндірісінде пластификатор және резина жұмсартқыштары ретінде қолдану» тақырыбында

АШЫҚ САБАҚ

Лектор т.ғ.к., доцент Бимбетова Г.Ж.