Ғылыми-зерттеу жұмысы, СҒЗЖ

Кафедраның ғылыми-зерттеу жұмысы инновациялық бағыты бар және мұнай-химия және мұнай өңдеу саласындағы ғылыми-зерттеу арналған. Есепті кезеңде кафедрада 2017 жылы бекітілген жоспарға сәйкес м/б ОЗЖ бойынша 4 жұмыс жасалды:

Б-16-03-02 

Мұнай және мұнай өнімдерінің қасиеттерін тұрақтандыру үшін суда еритін полимерлер, депрессаторлар, присадкаларды алудың  эффективті технологиясын құрастыру

Жетекшілері:

 т.ғ.д., профессор Бейсенбаев О.К.

 

Этап 1. Мұнай және мұнай өнімдерінің қасиеттерін тұрақтандыру үшін суда еритін полимерлер, депрессаторлар, присадкаларды алудың  технологиясы мен әдісін құрастыру

 

Б-16-02-03

ҚР перспективті кен орындарының мұнайларын қасиеттерін және құрамын зерттеу, оларды өңдеудің оңтайлы технологиясын құрастыру

Жетекшілері:

х.ғ.д., профессор Калдыгозов Е.К.

Этап 1. ҚР әртүрлі мұнайларының қоспаларының физико-химиялық қасиеттерін зерттеу

 

Б-16-03-04

Отандық минералды шикізаттарды жіне техногенді қалдықтарды қолдану арқылы эластомерлі композицияларды алудың технологиясын құрастыру

Жетекшілер:

т.ғ.к., профессор Сакибаева С.А.

Этап 1. Отандық минералды шикізаттарды жіне техногенді қалдықтардың қасиеттерін және құрылымын зерттеу

 

Б-16-03-05

МӨЗ трубалары мен қондырғыларын антикоррозиядан қорғау үшін араласқан жабындылар алу технологиясын құрастыру

Жетекшілер:

т.ғ.д., профессор Сырманова К.К.

Этап 1. МӨЗ трубалары мен қондырғыларының коррозиялық металл бұзылуының себептерін жүйелеу 

 

 

ҒЗЖ тақырыптары:

      «Мұнай шламдарын кешенді өңдеудің технологиясын құрастыру» (жетекшісі - т.ғ.к., профессор Сакибаева С.А.). Қаржыландыру көлемі  - 4500 000 теңге.

      «Спорттық және жабынды төсеніш жасау үшін реакцияға түсуге қабілетті олигомерлер негізінде композицияны құрастыру» (жетекшісі - т.ғ.к., профессор Сакибаева С.А.). Қаржыландыру көлемі  - 7000 000тенге.

      «Мұнай-газ құбырларын антикоррозиялық  қорғау үшін полимерлі композициялық материалдарды алу технологиясын құрастыру»  (жетекшісі - т.ғ.д., профессор Сырманова К.К.). Қаржыландыру көлемі  -  4 500 000тенге.

      «Мұнай,  мұнай өнімдері және өндірістік сулардың сапалық көрсеткіштерін жоғарылату үшін полифункционалды адсорбенттерді алу технологиясын құрастыру» (жетекшісі - т.ғ.д., профессор Сырманова К.К.). Қаржыландыру көлемі  -  7500 000тенге.

      «Қазақстан мұнайларынан  экологиялық таза тауарлы отындарды алу технологиясын құрастыру» (жетекшісі - т.ғ.д., профессор Калдыгозов Е.К.). Қаржыландыру көлемі  -  5000000тенге.

          Жоғары мектеп  конференциясына қатысқан студент саны - 75

          Университет конференциясына қатысқан студент саны – 75