Ғылыми-зерттеу жұмысы, СҒЗЖ

    "ЦЕМЕНТ, КЕРАМИКА ЖӘНЕ ШЫНЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ" КАФЕДРАСЫ ЖЕТІСТІКТЕРІ

"Цемент, керамика және шыны технологиялары" кафедрасының ғалымдары профессор Худякова Т.М., профессор Таймасов Б.Т., доцент Колесников А.С., докторант Жаникулов Н.Н. және В.Г.Шухов атындағы Белгород мемлекеттік университеті «Цемент және композициялық материалдар технологиясы» кафедрасының профессоры т.ғ.д. В.Д. Барбанягрэ және «Семей цемент зауыты» ЖШС техникалық бақылау бөлімінің басшысы И.И. Поляковамен  бірлесіп екі қазақстандық өнертабыс алды:

  1. ҚР №3159 пайдалы моделіне өнертабыс. Төмен негізді тез қатаятын клинкер күйдіру әдісі. / Басылым: 17.09.2018, Бюл. № 37;
  2. ҚР №3160 пайдалы моделіне өнертабыс. Портландцементті клинкер алу үшін шикізат қоспасы. / Басылым: 17.09.2018, Бюл. № 37.

Аталған өнертабыстар №203 келісімшарт бойынша «Табиғи ресурстарды, шикізатты қайта өңдеу және өнімдерді рационалды қолдану» басымдылық бойынша ғылыми грантты жүзеге асыру аясында жүргізілген ғылыми зерттеулер нәтижелері, 2015 - 2017 жылдар аралығында «ҚР білім және ғылым министрлігінің ғылым комитеті» МБ № 1513/ГФ4 тақырыбы «Төмен негізді тез қатаятын цементтің негізгі қасиеттеріне жоғарытемпературалы қоспалаумен клинкерлі минералдардың фазалық ауысуының әсерін зерттеу «Шикізатты қайта өңдеу және өнімдер технологиясы» басымдылық тармағы бойынша алынды.

 

    Кафедраның 2016-2020 жж. арналған негізгі ғылыми бағыты «Инновациялық және жетілдірілген технологияларды силикатты және құрылыс материалдары негізінде минералдық-шикізат базасы және қалдықтары Қазақстан Республикасының өнеркәсібі» болып табылады. Осы негізгі бағытқа байланысты ғылыми-зерттеу жұмыстары бес бөлімге бөлінген:

1. Геологиялық-минералогиялық және технологиялық негіздерін игеру келешегі индустриалдық-техникалық минералдық-шикізат ресурстары" - ғылыми жетекшісі т. ғ. д., профессор . Есімов Б. О.

2. Әзірлеу "ресурс-энергия үнемдейтін технологиялар мен сапасын арттыру тұтқыр және композициялық материалдар" - ғылыми жетекшілері т. ғ. д., профессор Таймасов Б. Т., т. ғ. д., профессор Худякова Т. М.

3. "Оңтайландыру заттық құрамын, өндіру технологиясын жетілдіру және арттыру сапа көрсеткіштерінің материалдар керамика және шыны" - ғылыми жетекшілері т. ғ. к., доцент Адырбаева Т. А.; т. ғ. к., доцент Дубинина Е. С.

4. "Синтез техникалықжәнезергерлікмонокристалдар" - ғылымижетекшісі т. ғ. д., профессор а. Есімов Б. О.

5. "Пропанттар алу технологиясын әзірлеу" - ғылымижетекшісі т. ғ. д., профессор а. Есімов Б. О.

 

Сол сияқты екі қаржыландырылатын ҚР БЖҒМ бойынша грант жобасы орындалады:

 

- келісім-шарт №339-20 жылғы 13.05.2016 ж. " Төменгі температуралық процестердің клинкерообразования шикізат қоспадағы бірі-дәстүрлі емес шикізатты және қалдықтарды зерттеу" - ғылыми жетекшісі т. ғ. д., профессор Таймасов Б. Т.

- келісім-шарт №339-12 жылғы 13.05.2016 ж. "Әсер етудің фазалық клинкерлі минералдардың кезінде жоғары температуралы негізгі қасиеттері төмен негізгітез қататын цементті зерттеу" - ғылыми жетекшісі т. ғ. д., профессор Худякова Т. М.

 

Кафедрада «Жас силикатшы» атауымен студенттердің ғылыми үйірмесі жұмыс жасайды. Үйірмеге 5В072000 - «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығында оқитын 1- 4 курс студенттері қатысады. Үйірменің ғылыми  жұмыстары жыл басында құрастырылған жоспарға сәйкес жүргізіледі. Қазіргі уақытта кафедрадағы студенттердің ғылыми үйірмесінің басшысы ХТ-13-7ка тобының студенті Абдуллин Айдана.

Үйірмедегі ұйымдастырылған студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары ғылыми ізденушілік жұмыстың алғашқы бастамасы болып табылады. Бұл үйірменің мақсаты - оқу кезінде студенттердің алған білімдерін тереңдете түсу және нығаюға әсер ету, сонымен қатар осы алған білімдерін бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы аймағында өндірістік және ғылыми, техникалық, экономикалық мәселелерді шешуде қолдана алу. «Жас технолог» үйірмесіне қатысатын студенттер кафедрадағы профессор-оқытушылар құрамының жетекшілігімен зерттеу жұмыстарын зертханада жүргізеді.

Студенттердің ғылыми іздену жұмыстарының нәтижелері жыл сайын жоғары мектеп және университет деңгейінде ұйымдастырылған студенттік ғылыми конференцияларда талқыланады. Конференцияның нәтижесі бойынша ең нәтижелі ғылыми жұмыстар студенттік жұмыстар бойынша Республикалық конкурсқа қатыстырылады.

 


СТУДЕНТТІК КОНФЕРЕНЦИЯ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

          "ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІ ДАЛА ЖАСТАРЫНЫҢ МАҚСАТЫ - ДАМЫҒАН ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН" жаратылыстану, техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар бойынша 20-шы студенттік ғылыми конференция "Цемент, керамика және шыны технологиялары" секциясында 5 және 7 сәуір 2017ж. аралығында өткізілді. Жұмыс барысында секцияда студенттер мен оқушылардың жоспарланған барлық баяндамалары туралы және олар жүргізген зерттеулерге ғылыми-талдамалық шолу жасалды. Баяндамалар мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде талқыланды. Баяндамаларды талқылау, композиционды материалдар және цемент, керамика, шыны немесе басқа мәселеге байланысты зерттеулер студенттер арасында қызу талқыға түсті. Жаратылыстану, техникалық, әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар бойынша 20-шы студенттік ғылыми конференцияның "Цемент, керамика және шыны технологиялары" секциясы бойынша қорытынды жүлделі орындар мынадай:

 

1-орын:

Минайдар Б. –11 "Б" сынып оқушысы № 87 орта мектебі.(Шымкент қаласы).

Баяндама тақырыбы: Жергілікті шикізат материалдар сабақ көркемдік керамикалық материалдарын алу мүмкіндіктерін зерттеу. Ғылыми жетекшісі:   т.ғ.к, доцент, Айтөреев М. Ж.

2 орын:

Тленчиева А. ХТ–16-7к тобының студенті.

Баяндама тақырыбы: Газ-бетон бұйымдарын құрылыста пайдалану мүмкіндігі. Ғылыми жетекшісі: т.ғ.к, доцент, Айтөреев М. Ж.

Тұрсынәлі Н. ХТ – 14 – 7ка,  Суяркулова Д. ХТ–16 –7ка тобының студенттері..

Баяндама тақырыбы: Магнезиальды цемент – Портландцементке .лайықты балама. Ғылыми жетекшісі:  т. ғ. д., профессор Худякова Т. М. .

3 орын:

Пахритдинова Д. ХТ – 15 – 7p тобының студенті.

Баяндама тақырыбы: Керамикаға арналған зертас (Глазурь).

Суздалева М.. ХТ – 15 – 7 р  тобының студенті.

Баяндама тақырыбы: Естественные и искусственые пигменты в силикатной отрасли промышленности. Ғылыми жетекшісі: м.ғ. д., профессор, Есімов Б. О.  

Тлегенова З.  ХТ – 15 – 7ка тобының студенті.

Баяндама тақырыбы: Перспективы производства керамического гигиеничного сантехнического оборудования в Казахстане.  ( Ағылшын тілінде). Ғылыми жетекшісі: техника және технология магистрі, аға оқыт., Айтулова Ж. М.

Конференцияға белсене қатысқаны үшін  бірқатар студенттерге, ұсынған қызықты және танымдық баяндамалары үшіні алғыс хаттар берілді:

Касанова Р., Емес С. ХТ-15-7р тобының студенті..

Баяндама тақырыбы: Художественная керамика из цветных глин.. Ғылыми жетекшісі:

т. ғ. к., доцент.,  Дубинина Е. С.

Усейнова Ф. ХТ-15-7р тобының студенті.

Баяндама тақырыбы: Производство листового стекла - приоритетный вид деятельности в РК.  Ғылыми жетекшісі: техника және технология магистрі, аға оқыт.,Айтулова Ж. М.

Садыков Т. ХТ-15-7к  тобының студенті.

Баяндама тақырыбы: Жай-күйі мен перспективалары, өндірістің шыны. Ғылыми жетекшіс: техника және технология магистрі, аға оқыт., Айтулова Ж. М.

Тахиржанова. У. ХТ – 16 – 7р тобының студенті.

Баяндама тақырыбы: Бірегей шыныдан жасалған бұйымдар. Ғылыми жетекшісі: т.ғ.к., доцент.Адырбаева Т. А.

Дулатов Л . ХТ – 16 – 7р  тобының студенті .

Баяндама тақырыбы: Смальта и стеклянная мозаика. Ғылыми жетекшісі: т. ғ. к., доцент., Дубинина Е. С.

Суяркулова Д. ХТ-16-7р. тобының студенті.

Баяндама тақырыбы: Особенности производства хозяйственно-бытовых изделий из фарфора. Ғылыми жетекшісі:  т. ғ. к., доцент., Адырбаева Т. А.

Жабылу кезінде конференция қорытындысы бойынша үздік қатысушыларға мадақтау грамоталары мен алғыс хаттар тапсырылды. Үздік қатысушылар, ғылыми жетекшілермен бірге суретке түсті.

 

           


Техникалық ғылымдар бойынша жас ғалымдардың 21-ші аймақтық ғылыми конференциясында

«Цемент, керамика және шыны технологиялары» секциясының жұмысы:

«ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ ЖАСТАРДЫҢ РӨЛІ»

21-24 қараша аралығында ОҚМУ-да Техника ғылымдары бойынша жас ғалымдардың 21-ші аймақтық ғылыми конференциясы өтті: «ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАСТАРДЫҢ ДАМЫТУЫНЫҢ РӨЛІ». М.К. Наурызбаев, Н.А. Высоцкий, Қ.Т. Жантасов, Ш.А. Навесовтың 70 жасқа толған күні, К.С. Надировтвың 60 жылдық мерейтойы..

 «Цемент, керамика және шыны технологиялары» кафедрасы бойынша СҒЗЖ және МҒЗЖ жауапты кандидат, доцент Колесников А.С. төрағалығымен «Цемент, керамика және шыны технологиялары» кафедрасында конференция өтті, студенттер 4 курс ХТ-15-7р студенті Суздалева М. және  ХТ-16-7к студенті Тленчиева А. «Цемент, керамика және шыны технологиялары»  кафедра меңгерушісі т.ғ.к доцент М.Ж. Айтуреев және т.ғ.д., профессор Есімов Б.О. қатысқан студенттерді және магистранттарды балқуы қиын металл емес силикатты материалдардың химиялық технологияларын зерттеуді айтып өтті.

Секция жұмысында студенттердің, магистранттардың және оқушылардың цемент, керамика және әйнек саласында оқыту туралы барлық жоспарланған есептері тыңдалды.

Инновациялар және технологиялар колледжі студенттерінің өкілдері және №6 Ж.Баласағұни атындағы мектептің оқушылары секцияда сөз сөйледі.

«Цемент, керамика және шыны технологиялары» секциясының нәтижелері бойынша студенттер, магистранттар мен оқушылардың келесідей орын алды:

 

1 орын:

Түсті керамиканы өндіруге арналған шикізатты іріктеу және зерттеу.

Минайдар Б. - студент, гр. ХТ-17-7к.

Ғылыми жетекшісі – т.ғ.к., доцент, Э.С.Дубинина.

2 орын:

Цементті клинкер өндіру үшін, компонент сапасы шикізат қоспасы карбонатты жыныстар, «Аюсай» кен зерттеу.

Зулпихар З. - ХТ - 14 - 7ка тобының студенті

Ғылыми жетекшісі техника ғылымдарының кандидаты, доцент. Колесников А.С.

Белсенді электр фарфор қасиеттеріне қоспалардың әсері.

Калмат Ж - ХТ - 14 - 7 тобының студенті,

Ғылыми жетекшісі Есімов Б.О. – т.ғ.д.,профессор.

3 орын:

Кальций сульфаттыөндіріс қалдықтарының Шымкент және Састобе зауытының цементінің үстасу мерзіміне және гидратациялану процестеріне әсерін зерттеу.

Абен М, Ильясова Ж. – ХТ – 14– 7к студенттері.

Ғылыми жетекшісі - Таймасов Б.Т. – т.ғ.д., профессор.

Материалдар өндіру үшін Оңтүстік Қазақстан магний тау жыныстарын (доломит) пайдалану мүмкіндігін анықтау.

Исабаева Камилла – №6 Ж. Баласағұни атындағы мектептің 11А  сынып оқушысы, Турсынали Назерке. – ХТ – 14 – 7ка  студенті

Ғылыми жетекшісі - Худякова Т.М. – т.ғ.д., профессор.

Цемент пастасы «Шымкентцемент» аққыштық туралы поликарбоксилаттың әсері.

Еркимбек Ж., Таирова Ш. - ХТП-511р студенті Инновациялық технологиялық колледжі

Ғылыми жетекшісі - Таймасов Б.Т. – т.ғ.д., профессор

Сондай-ақ, қызықты баяндамалар жасаған бірқатар студенттерге ғылымға деген ұмтылысы үшін ризашылығын білдірді:

Хризотил асбест негізіндігібұйымдардың құрамындағы асбестті қалдықтармен алмастыру кезінде физико-механикалық өзгерістерін зерттеу.

Абилханова Енлик - студент группы ХТ-16-7к.

Научный руководитель Естауова А.С. – магистр, ст. преподаватель

Ленгер террикондарының цемент және керамикалық кірпіш өндірісінде пайдалану жолдарын зерттеу.

Сабет Ж. - студент группы ХТ-14-7к.

Научный руководитель Таймасов Б.Т. – д.т.н., профессор

Пути решения эколого-экономических проблем цементного производства.  Мынбаева Е, Васечко Н. - студент группы ХТ-17-3а.,

Научный руководитель Худякова Т.М. – д.т.н., профессор.

Екісулы гипстің цементтің ұстасу мерзіміне және беріктігіне әсерін зерттеу.

Жакыпова Ж., Орынтай С. - студент группы ХТП-511р Инновационного технологического колледжа.

Научные руководители руководители Естауова А.А. магистр, ст. преподаватель Джумабаева Г.М. – ст. преподаватель.

Соңғы конференцияның қорытындысы бойынша студенттер жабылу салтанатында дипломдар мен алғыс хаттармен марапатталды. Конференция қатысушыларының есте қаларлық фотосуреті олардың ғылыми жетекшілерімен жасалды.


Халықаралық ғылыми-практикалық конференция «Білім берудегі коучинг: реформадан эволюцияға бағыт алу»

2018 жылы 5 ақпанда М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті базасында «Білім берудегі коучинг: реформадан эволюцияға бағыт алу» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы өтті, оған Химиялық инженерия және биотехнология жоғары мектебінің «Цемент, керамика және шыны технологиялары» кафедрасының оқытушылары т.ғ.к.,доцент Колесников А.С., Ph.D докторы, аға оқытушы Жакипбаев Б.Е., магистр, оқытушы Тағыбаев А.Б., магистр, оқытушы Күлмаханова А.Ш., магистр, оқытушы Қалыбаева М.И. қатысып, сертификаттар алды.