Ғылыми-зерттеу жұмысы, СҒЗЖ

По Научно-исследовательской работе студентов

В марте 2019 года на Республиканской предметной олимпиаде среди студентов по специальности 5В072000 – «Химическая технология неорганических веществ» в КазНУ им. Аль-Фараби студенческая команда нашей кафедры заняла 3 место.

Состав команды: Асанова Ж., Әбілахан А., Зияддинова З. Руководитель– к.т.н., профессор Джанмулдаева Ж.К.

На Республиканском конкурсе НИРС, проведенном в ЮКГУ им. М. Ауэзова в марте 2018г., студенты кафедры ХТНВ заняли призовые места: 

- диплом І степени – студентка  группы ХТ-16-1к2Шахмардан Нургуль. Научный руководитель:к.т.н., доцент Кошкарбаева Ш.Т.

- диплом І степени – магистранткаУсеноваАйгерим. Научные руководители:к.т.н., профессор Сейтмагзимова Г.М., к.т.н., профессор Джанмулдаева Ж. К.

- диплом ІІ степени – магистрантка Искакова Талшын. Научный руководитель:к.т.н., доцент Кадирбаева А.А.

 

Научная стажировка магистрантов ПГУ им. С.Торайгырова

С 1 по 12 апреля 2019 г. ниже приведенные магистранты Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова успешно прошли научную стажировку в Южно-Казахстанском государственном университете им. М.Ауэзова  по специальности 6М072000 - «Химическая технология неорганических веществ» на кафедре «Химическая технология неорганических веществ».

ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫС, СҒЗЖ

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің 2018-2021 жылдарға арналған конкурсына РНТД жобаларын коммерциализациялау үшін гранттық қаржыландыруға 2 жоба ұсынылды:

 

  •  

Жоба атауы

Жоба жетекшісі

1

Түйе омыртқасы негізінде ауыз қуысына және периодонтальды аурудың алдын алуға арналған стоматологиялық апликаторларды жасау.

Проф. Сейтмагзимова Г.М.

2

Организация производства 5т/ч тукосмеси «ЖАМБ-70» пролонгированного действия.

Проф. Жантасов Қ.Т.

 

2020 - 2022 жылдарға арналған бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру аясында Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің конкурсына. «Өмір және денсаулық туралы ғылым» ғылымын дамытудың басым бағыты бойынша 1 жоба ұсынылған:

 

  •  

Жоба атауы

Жоба жетекшісі

  1.  

Адам денсаулығына және қоршаған ортаға зиянды әсердің алдын алу үшін кәсіптік қауіпті төмендететін люмендік фауна мен органоминералды тыңайтқыш қоспалары негізінде топырақты қалпына келтірудің экологиялық және эпидемиологиялық қауіпсіз технологияларының техникалық негіздерін құру.

т.ғ.д., профессор Жантасов Қ.Т.

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің 2020-2022 жылдарға арналған жас ғалымдардың ҒЗЖ гранттық қаржыландыруға арналған конкурсқа 3 жоба ұсынылды.

 

ҒЗЖ нақты қаржыландыру

2017 жылға ҒЗЖ қаржыландыруы 33 047500 теңге, 2018 жылға - 22 951 250 теңге, 2019 жылы - 15 000 000 теңгені құрайды, оның ішінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі қаржыландырған 2 жоба:

2018-2019 оқу жылында профессор-оқытушылар құрамы барлығы 135 ғылыми еңбек шығарды, оның ішінде:

-импакт-факторы бар журналдарда (Scopus деректер қорына енгізілген) - 10;

-республикалық журналдарда (ВАК) - 12;

-басқа журналдарда - 21;

-халықаралық конференциялардың материалдарында (алыс және жақын шетел) - 12;

- халықаралық конференциялардың материалдарында - 44;

-республикалық, аймақтық және басқа конференциялардың материалдарында - 10;

-Патенттер - 10;

-Авторлық құқық объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәліктер - 4.

-Монографиялар - 3.

-Зерттеу нәтижелерін оқу процесіне енгізу туралы актілер - 16.

 

 

ҒЗЖ нақтылы қаржылануы 

2017жылғы ҒЗЖ қаржыландыру көлемі 33 047 500 теңгені құрайды.

2018 жылғы ҒЗЖ қаржыландыру көлемі 35230427 теңгені құрайды.

2017-2018 оқу жылында ПОҚ жариялаған ғылыми мақалалардың барлығы  - 135 оның ішінде:

импакт факторы бар (Scopus Базасына кіретін)  – 4; 3 мақала жарияланды, 1 мақала ұсынылды;

ЖАК журналдары – 21;

Басқа журналдар - 21

Халықаралық  конференциялар (жақын және алыс шетелдер) – 7;

Халықаралық  конференциялар ҚР -61

Республикалық, аймақтық және басқа конференциялар -21.

2018 жылы 30 наурызда Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде. 5В072000 мамандығының студенттері арасында республикалық пәндік олимпиадада М.Әуезов - «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы», біздің кафедраның студенттік құрамасы екінші орынды иеленді. Оқушылар командасы: Гигант А.Е., Қасым А.М., Клепиков В.А., Ярочкина В.И.

 Жетекші: Джанмулдаева Ж.К - т.ғ.к., «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасының профессоры.

2018 жылы  наурызда М.Әуезов атындағы ОҚМУ-де СҒЗЖ Республикалық конкурс өтті,   «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы»кафедрасы студенттері жүлделі орындарды иеленді:

І дәрежелі диплом –ХТ-15-1к1 тобы студенттері Маулен Айгерим, Мамадәлі Жанерке. Ғылыми жетекшісі – т.ғ.к., профессор Джанмулдаева Ж.К.

ІІІ дәрежелі диплом –  ХТ-14-1к1 тобы студенттері Икият Мөлдір, Алимханов Исламхан. Ғылыми жетекшілері- т.ғ.д., профессор Сатаев М.С., т.ғ.к., доцент Кошкарбаева Ш. Т.

ІІІ дәрежелі диплом –  ХТ-16-1к1 топ студенті Ешімқұл Алина.

Ғылыми жетекшісі – т.ғ.к., доцент Болысбек А.А.


Кафедраның 2016-2020 жж. арналған негізгі ғылыми бағыты «Әр түрлі кәсіпорын салаларының техногенді қалдықтарынан және табиғи кен-минерал қорларынан бейорганикалық қоспалар синтезінің өнімін алу және шикізатты байытудың баламалы-инновациялы технологиясын құру бойынша зерттеулер» болып табылады. Осы негізгі бағытқа байланысты ғылыми-зерттеу жұмыстары алты бөлімге бөлінген:

  1. «Әр түрлі өндірістің техногенді қалдықтарынан және табиғи шикізат тұздарынан минералды тыңайтқыштар алу және термохимиялық байытудың инновациялық технологиясын өңдеу және құру бойынша зерттеулер» - ғылыми жетекші т.ғ.д., профессор Қ.Т.Жантасов,
  2. «Минералды тыңайтқыштар алуда мұнайхимиялық және химиялық өнеркәсіптердің қалдықтарын кешенді қайта өңдеу технологияларын жасау» - ғылыми жетекші т.ғ.д., профессор Тлеуов А.С.
  3. «Әр түрлі функционалды мақсатта қолданылатын композициялық қаптамалар алу» - ғылыми жетекші т.ғ.д., профессор Сатаев М.С.
  4. «Шикізатты байыту және бейорганикалық қоспалар синтезінің өнімін алу кезінде дисперсті жүйелерді бөлу» - ғылыми жетекші т.ғ.д., профессор Ескендиров М.З.
  5. «Теңгерімді кешенді тыңайтқыш және құрылыс материалдар компоненттеріне фосфогипстің конверсиялану процесін зерттеу» - ғылыми жетекші т.ғ.д., профессор  Жекеев М.К.
  6. «Көмір өндіру және фосфор өндірісі қалдықтары негізінде кешенді тыңайтқыштар алудың жаңа технологиясын өңдеуді зерттеу, иондардың меншікті энергетикалық көрсеткіштерінің сулы-тұзды қоспа қатысындағы физика-химиялық қасиеттерін тәуелділіктерін орнату» ғылыми жетекші т.ғ.д., профессор Бестереков У.

Кафедрада «Жас технолог» атауымен студенттердің ғылыми үйірмесі жұмыс жасайды. Үйірмеге 5В072000 - «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығында оқитын 1, 2, 3, 4 курс студенттері қатысады. Үйірменің ғылыми  жұмыстары жыл басында құрастырылған жоспарға сәйкес жүргізіледі. Қазіргі уақытта кафедрадағы студенттердің ғылыми үйірмесінің басшысы ХТ-13-1к1тобының студенті Искакова Талшын.

Үйірмедегі ұйымдастырылған студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары ғылыми ізденушілік жұмыстың алғашқы бастамасы болып табылады. Бұл үйірменің мақсаты - оқу кезінде студенттердің алған білімдерін тереңдете түсу және нығаюға әсер ету, сонымен қатар осы алған білімдерін бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы аймағында өндірістік және ғылыми, техникалық, экономикалық мәселелерді шешуде қолдана алу. «Жас технолог» үйірмесіне қатысатын студенттер кафедрадағы профессор-оқытушылар құрамының жетекшілігімен зерттеу жұмыстарын зертханада жүргізеді.

Студенттердің ғылыми іздену жұмыстарының нәтижелері жыл сайын жоғары мектеп және университет деңгейінде ұйымдастырылған студенттік ғылыми конференцияларда талқыланады. Конференцияның нәтижесі бойынша ең нәтижелі ғылыми жұмыстар студенттік жұмыстар бойынша Республикалық конкурсқа қатыстырылады.