Biotechnology - TS

Kedelbayev Bahytzhan Shilmirzauly
Professor
Contact information:
The bulk:  главный 226
Office number: 8 (7252) 21 19 79
887053560362
Е- mail: kedelbaev@ iandex.ru
Ryspayeva Galia Altinbekkyzy
Saparbekova Almira Amangeldikyzy
Associate Professor, Head of Department
Contact information:
The bulk №1 (A), 215 office
Office number: 8 (7252) 21 19 79
87756601548 cот
Е- mail: galiya7314a@ mail.ru
Saparbekova Almira Amangeldikyzy
Associate Professor, Head of Department
Contact information:
The bulk №1 (A), 215 office
Office number: 8 (7252) 21 19 79
95-32-68, 87054907555
Е- mail: Asaparbekova@ mail.ru
Alibayev Nuridin Nadzhmedinuly
Professor
Contact information:
The bulk №1 (A), 226 office
Office number: 8(7252) 21 19 79
21-17-33,сот. 87017203237
Е- mail: alibaev@mail.ru
 
Tasybayeva Sholpan Bakibuldakyzy
Professor
Contact information:
The bulk:  (GL) , 203
Office number: 8(7252) 21 19 79
8-701-746-10-12
Esimova Anar Madenkyzy
Associate Professor
Contact information:
The bulk: 1 (А) , 213
Office number: 8(7252) 21 19 79
27-35-01, C. 87751961866
Е- mail: Anar.esimova@ mail.ru
Akhanov Usen Kudaibergenul
Associate Professor
Contact information:
The bulk: 1 (А) , 226
Office number: 8(7252) 21 19 79
87753741211
Е- mail: ahanov@ mail.ru
Bigara Tore Seidullauly
Associate Professor
Contact information:
The bulk: 1 (А) , 226
Office number: 8(7252) 21 19 79
36-32-19, сот. 8-705-700-44-34
Е- mail: Bigara.t@ mail.ru
 
Yusupov Shamsiddin
Associate Professor
Contact information:
The bulk: 1 (А) , 226
Office number: 8(7252) 21 19 79
87012810147
Е- mail: Iusupov@mail.ru
 
Narymbayeva Zaure Karkynkyzy
Associate Professor
Contact information:
The bulk: 1 (А) , 213
Office number: 8(7252) 21 19 79
31-87-17 , 87782953085
Е- mail: Zaure.narimbaeva@ mail.ru
 
Rysbayeva Gulnara Sultanbekkyzy
Senior lecturer
Contact information:
The bulk: 1 (А), 213
Office number: 8(7252) 21 19 79
87786583308
Е- mail: aikona@ mail.ru
Aitkulova Raihan Eltaibekkyzy
Senior lecturer
Contact information:
The bulk: 1 (А) , 226
Office number: 8(7252) 21 19 79
46-03-37, 8701-554-89-14
Е- mail: Rayhan.aytkulova@ mail.ru
Abildayeva Roza Abdrahmankyzy
Senior lecturer
Contact information:
The bulk: 1 (А), 213
Office number: 8(7252) 21 19 79
87057043271
Е- mail: rozita@ mail.ru
Mutaliyeva Botagoz Zhaksylykkyzy
Senior lecturer
Contact information:
The bulk: 1 (А), 213
Office number:  8(7252) 21 19 79
8-7011298090
Е- mail: Mbota@ list.ru
Dauylbai Amina Duisenhankyzy
Senior lecturer
Contact information:
The bulk: 1 (А), 213
Office number: 8(7252) 21 19 79
87077407783
Е- mail: Amina.dd@ mail.ru
Balhibekov Rakhat Maratuly
A senior lecturer at the Master's
Contact information:
The bulk: 1 (А), 226
Office number: 8(7252) 21 19 79
87056805879
Е- mail: Vip.rachat@ mail.ru 
Elamanova Zhanar Rakhmanberdikyzy
Senior Lecturer
Contact information:
The bulk: 1 (А), 213
Office number: 8(7252) 21 19 79
8702-480-49-48
Е- mail: Zhanar.@ mail.ru 
Lesbekova Sagadat Zhaksylykovna
A senior lecturer at the Master's
Contact information:
The bulk: 1 (А), 217
Office number: 8(7252) 21 19 79
87787772488
Е- mail: lesbekova@ mail.ru
 
Daurenbekova Katira Pazilbekovna
A lecturer
Contact information:
The bulk: 1 (А), 213
Office number: 8(7252) 21 19 79
С. 8-705-352-80-22
Е- mail: Keti _84 @mail.ru
Ospanova Aikerim Abdrakhmankyzy
A lecturer
Contact information:
The bulk: 1 (А), 217
Office number: 8(7252) 21 19 79
87055442100
 
Omirzak Aigerim Askarovna
A lecturer
Contact information:
The bulk: 1 (А), 213
Office number: 8(7252) 21 19 79
87715100893
 
Jakasheva Madina Adilbekovna
Contact information:
The bulk: 1 (А), 217
Office number: 8(7252) 21 19 79
С.87057693917
Е- mail: Dzhakasheva_ma @mail.ru
 
Shoynbaeva Karlygash Bolatovna
A senior lecturer
Contact information:
The bulk: 1 (А), 213
Office number: 8(7252) 21-19-79
С.87475962696
 
Ibraimova Zhuldyz Kairatovna
PhD
Contact information:
The bulk: 1 (А), 213
Office number: 8(7252) 21-19-79
8702-266-56-64